Промишлени сгради

B*26. Конюшня и сеновал, с.Селянин, България

Възложител: „СПАРТА 2014“ ООД
РЗП: 200 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.М.Шошева


Конюшня: Рамки от монолитен стоманобетон (греди и колони), дървен покрив.
Сеновал: Рамки от монолитен стоманобетон (греди и колони), покрив - стоманена ферма и столици, дървени ребра с дъсчена обшивка.

KonushnqSeloSelqnin_000 KonushnqSeloSelqnin_00 KonushnqSeloSelqnin_01 KonushnqSeloSelqnin_02 KonushnqSeloSelqnin_03 KonushnqSeloSelqnin_04 KonushnqSeloSelqnin_05 KonushnqSeloSelqnin_06 KonushnqSeloSelqnin_07 KonushnqSeloSelqnin_08 KonushnqSeloSelqnin_09 KonushnqSeloSelqnin_10