Промишлени сгради

B*21. Конюшня и сеновал, с.Селянин, България

Възложител: „СПАРТА 2014“ ООД
РЗП: 1200 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.М.Шошева

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В парцела са проектирани и изпълнени 2 сгради – конюшня с масивна рамкова система в 2 направления, фундирана върху ивични и единични фундаменти, с дървен покрив и сеновал с масивни рамки в едното направление и премостване на отвор от 13 метра с триъгълна ферма, върху която са развити стоманени греди (столици), служещи за основа на дървени ребра, които ще се коват към столиците и дъсчена обшивка.

KonushnqSeloSelqnin_000 KonushnqSeloSelqnin_00 KonushnqSeloSelqnin_01 KonushnqSeloSelqnin_02 KonushnqSeloSelqnin_03 KonushnqSeloSelqnin_04 KonushnqSeloSelqnin_05 KonushnqSeloSelqnin_06 KonushnqSeloSelqnin_07 KonushnqSeloSelqnin_08 KonushnqSeloSelqnin_09 KonushnqSeloSelqnin_10