Промишлени сгради

B*30. Мандра, с.Ракево, България

Възложител: „ТОПИЛА ГРУП“ ЕАД
РЗП: 500 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх. Г.Чобански

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Осовите размери в план са 12м и 40,05м.

MandraRakevo_00 MandraRakevo_01 MandraRakevo_02