Промишлени сгради

B*19. Сграда за съхранение и унищожаване на документи, с.Гурмазово, България

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ООД
Възложител: СМ Инженеринг ООД / Райсволф България АД
Фаза: Технически и работен проект
Архитектура: Иво Петров Архитекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация на фаза ТП и РП.

Изработване на второстепенни конструктивни елементи, обхващащи стоманените части от обекта (козирки, платформи за климатици, стълби, хоризонтални връзки и др.)
SyhranDokument_000-min SyhranDokument_001-min