Промишлени сгради

B*24. Сграда за съхранение и унищожаване на документи, с.Гурмазово, България

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ООД
Възложител: СМ Инженеринг ООД / Райсволф България АД
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: Иво Петров Архитекти

Проектиране на второстепенни конструктивни елементи, обхващащи стоманените части от обекта (козирки, платформи за климатици, стълби, хоризонтални връзки и др.)
SyhranDokument_000-min SyhranDokument_001-min