Промишлени сгради

B*46. Селскостопанска сграда за съхраняване на земеделска продукция, гр.Ихтиман, България

Възложител: Борика Агро ЕООД
РЗП: 140 кв.м.
Статус на проекта: Завършен
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 8-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете рамкова система. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена отново с помощта на рамково действие, постигнато чрез запъване на надлъжните греди с подкоси.

SelskostopBorika_00 SelskostopBorika_01 SelskostopBorika_02