Промишлени сгради

B*22. Сеновал, административна част и доилна, м.Нигрец, гр.Котел

Възложител: „Кръстеви 2013“ ООД
РЗП: 1050 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: Orthos Design – арх.Димитър Захариев

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
В парцела са проектирани и изпълнени 2 сгради – сеновал, в обсега на който има и административна част, и доилна. И в двата случая основната носеща конструкция за ограждането и покрива е стоманена, като на сградата на сеновала има и масивна стена заради стръмния терен – изпълнява роля и на подпорна стена.

SenovalIDoilna_00 SenovalIDoilna_01 SenovalIDoilna_02 SenovalIDoilna_03