Промишлени сгради

B*33. Складова и производствена база, с.Лозен, България

Възложител: КИПРИДА ЕООД
РЗП: 380 кв.м.
Фаза: Технически проект и работен проект
Архитектура: Румина-ам - арх.Р.Запрянова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Осовите размери в план са 12м и 30м.

SkladSeloLozen_00 SkladSeloLozen_01 SkladSeloLozen_02