Промишлени сгради

B*14. Складове за картофи, с.Живково, България

Възложител: Калин Миладинов
РЗП: 1450 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Проектирани са два огледални склада за картофи със закрита част и частично открит навес по една страна, съответно за села Живково и Боерица. Размерите в план на всяка една от сградите са рамков отвор от 12 метра и 10 междуосия по 6 метра (60 метра). При прехода от външна открита част към вътрешна закрита, рамките са дублирани поради невъзможност да се термоизолира сградата с панели – в зоната на столиците термичния мост би бил неизбежен. Външната част от склада е изцяло с оградена с ламарина (покривна и фасадна).

Kartofi_00 Kartofi_02 Kartofi_03