Промишлени сгради

B*07. Център за съхранение на данни "Екуиникс", гр.София, България

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 4 700 кв.м.
Фаза: Идеен проект; Технически проект; Работен проект


Двуетажна сграда със смесена конструктивна система:
- Колони от сглобяем стоманобетон и монолитно изпълнени стени (шайби);
- Комбинирана монолитна плоча със стоманени подови греди;
Стоманени покривни съоръжения и пасарелки;
Площадкови съоръжения.

EQUINIX1-min EQUINIX2-min EQUINIX3-min EQUINIX4-min EQUINIX5-min