Промишлени сгради

B*09. Предприятие за преработка на плодове, Брестовене, България

Възложител: Нурмет 1 ЕООД
РЗП: 1550 кв.м.
Архитектура: арх.Иглика Забунова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.
PredpriatieZaPrerabotkaNaPlodove Nurmet 1 EOOD Iglika 1550-min PredpriatieZaPrerabotkaNaPlodove Nurmet 1 EOOD Iglika 1550 2-min