Промишлени сгради

B*14. Предприятие за преработка на плодове, с.Брестовене, България

Възложител: Нурмет 1 ЕООД
РЗП: 1 550 кв.м.
Архитектура: арх.Иглика Забунова
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни колони и греди.
PredpriatieZaPrerabotkaNaPlodove Nurmet 1 EOOD Iglika 1550-min PredpriatieZaPrerabotkaNaPlodove Nurmet 1 EOOD Iglika 1550 2-min