Промишлени сгради

B*20. Кланница и мандра, гр.Симитли, България

Възложител: Стоми Агро ЕООД
РЗП: 1 250 кв.м.
Архитектура: арх.К. Маркулев
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.
 
Klannica i Mandra Simitli Stomi Agro EOOD Arh K Markulev 1250-min Klannica i Mandra Simitli Stomi Agro EOOD Arh K Markulev 1250 2-min