Промишлени сгради

B*15. Кланница и мандра, гр.Симитли, България

Възложител: Стоми Агро ЕООД
РЗП: 1250 кв.м.
Архитектура: арх.К. Маркулев
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена рамкова конструкция с връзкова система и външна козирка.
 
Klannica i Mandra Simitli Stomi Agro EOOD Arh K Markulev 1250-min Klannica i Mandra Simitli Stomi Agro EOOD Arh K Markulev 1250 2-min