Промишлени сгради

B*23. Фасадна конструкция на логистичен център Синтезия, София, България

Възложител: Иво Петров Архитекти
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна.
Изчислена и проектирана е лека стоманена конструкция за ограждане, покривни люкове, ОВК платформи с общо тегло около 35 тона.
 
SinthesiaOgrajdane Sinteziq OOD 35t-min SinthesiaOgrajdane Sinteziq OOD 35t 3-min SinthesiaOgrajdane Sinteziq OOD 35t 2-min