Промишлени сгради

B*31. Разширение на складово хале, гр.Симитли, България

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 910 кв.м.
Фаза: Технически проект

Стоманен навес, прикачен към съществуваща стоманобетонова сграда.
 
Raz6irenie na skladovo hale Simitli SMEngineer 910m2-min