Промишлени сгради

B*25. Разширение на складово хале, гр.Симитли, България

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 910 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Стоманен навес, прикачен към съществуваща стоманобетонова сграда.
 
Raz6irenie na skladovo hale Simitli SMEngineer 910m2-min