Промишлени сгради

B*42. Сладкарска работилница, гр.Ихтиман, България

Възложител: Костадин Динков     
РЗП: 330 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й.Иванов

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Двуетажна стоманобетонова сграда с дървен покрив.
SladkarskaRabotilnica KostadinDinkov 330-min