Промишлени сгради

B*35. Офис сграда и автокозметичен център "Кристал Тон", гр.София, България

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 650 кв.м.
Фаза: Идеен и технически проект


Едноетажни стоманени сгради.

KristalTon1-min KristalTon2-min KristalTon3-min