Промишлени сгради

B*37. Селскостопанска сграда, гр.Ихтиман, България

Възложител: Борислав Кабаков
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.
StopanskaSgrada BorislavKabakov 300m2-min