Промишлени сгради

B*45. Селскостопанска сграда, гр.Ихтиман, България

Възложител: Борислав Кабаков
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна конструкция с колони от монолитен стоманобетон и стоманена покривна конструкция.
StopanskaSgrada BorislavKabakov 300m2-min