Промишлени сгради

B*38. Навес, Елешница, България

Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 300 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна конструкция с монолитни колони и стоманен покрив.
Pokriv S Eleshnica SMEngineer 300m2-min