Промишлени сгради

B*48. Покрив за фотоволтаици, гр.Котел, България

Възложител: инж.К.Дедов
РЗП: 230 кв.м.
Фаза: Технически проект

Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с кутиени греди и колони.
PokrivZaFotovoltaici Koceto 230m2 4.3t-min