Промишлени сгради

B*40. Покрив за фотоволтаици, гр.Котел, България

Възложител: инж.К.Дедов
РЗП: 230 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.
PokrivZaFotovoltaici Koceto 230m2 4.3t-min