Промишлени сгради

B*50. Селскостопански навес, гр.Ихтиман, България

Възложител: г-н А.Балканджийски
РЗП: 180 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Й. Иванов


Едноетажна стоманена конструкция, проектирана с пълностенни греди и колони.
SelskostopanskiNavesAleksandyrBalkanjiiski-min