Промишлени сгради

B*43. Навес за машини за рециклиране, гр.Радомир, България

Възложител: инж. Н.Михайлов
РЗП: 160 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.
NavesMa6iniZaRecikliraneNaOtpadyciRadomir 160m2-min NavesMa6iniZaRecikliraneNaOtpadyciRadomir 160m2 2-min