Промишлени сгради

B*45. Стоманен навес, гр.Ихтиман, България

Възложител: Валентин Велев     
РЗП: 150 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Р.Костова

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция.
Naves Valentin Velev Arh R Kostova 150m2-min