Промишлени сгради

B*03. Офис сграда и логистичен център с административна и складова част, Кремиковци, България

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 5000 кв.м.
Фаза: Идеен, технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза РП.
Изработване на пълна конструктивна документация на складова и административна сгради с височина ~15м.
Допълнителни стоманени конструкции (ограждане, стълбища, вътрешни кабини) ~ 89 тона.
STAD 5000m2-min STAD 5000m2 4-min STAD 5000m2 3-min STAD 5000m2 2-min STAD 5000m2 6-min STAD 5000m2 5-min