Промишлени сгради

B*04. Логистичен център със складова площ и административна част, гр.Кюстендил, България

Възложител: Иво Петров Архитекти
РЗП: 4200 кв.м.
Фаза: Идеен и технически проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна.
Сградата има двуетажна административна част проектирана като монолитна конструкция. Складовата част е проектирана като смесена - колони от сглобяем стоманобетон и покривна стоманена конструкция. В складовата част са проектирани и два подкранови пътя.

Volaplast 4200m2 2-min Volaplast 4200m2-min Volaplast 4200m2 4-min Volaplast 4200m2 3-min