Промишлени сгради

B*06. Преприятие за производство на оптични кабели, гр.Симитли, България

Възложител: Симлер ЕООД
Архитектура: Драфт Студио ЕООД
РЗП: 2700 кв.м.
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Двуетажна административна част и едноетажен склад. Конструкцията е проектирана като монолитна със стоманен покрив.

PredpriatieZaProizvodstvoNaOpti4niKabeli Simler EOOD Arh Draft Studio EOOD  2700-min