Промишлени сгради

B*07. Логистичен център с офис част, гр.Ботевград, България

Възложител: СНК Лоджистик
РЗП: 2300 кв.м.

Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП.
Изработване на монтажни планове и производствени чертежи на логистичен център с офисни помещения и складови площи.

Botevgrad SNK Logistik 2300-min Botevgrad SNK Logistik 2300 2-min Botevgrad SNK Logistik 2300 3-min