Промишлени сгради

B*08. Фабрика за преработка на месо, гр.Белово, България

Възложител: ЗП Наджие Ахмед Нихат
РЗП: 1860 кв.м.
Архитектура: арх.Иглика Забунова
Фаза: Технически проект

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП.
Едноетажна стоманена конструкция със стоманено полуниво.

FabrikaZaMeso ZP NADJIE AHMED NIHAT Iglika 1860-min FabrikaZaMeso ZP NADJIE AHMED NIHAT Iglika 1860 2-min