Промишлени сгради

B*05. Разширение на складова база за метални изделия "ЗПТ", гр.София, България

Възложител: ЗПТ Трейд ЕООД
РЗП: 5 000 м2
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: ЛП Проект - арх.Л.Петров

Двустранно разширение на съществуващ стоманобетонов склад с трикорабни стоманени халета, с подкранови пътища във всяко хале.

ZPT_Raz6_000-min ZPT_Raz6_001-min ZPT_Raz6_002-min ZPT_Raz6_003-min ZPT_Raz6_004-min ZPT_Raz6_005-min ZPT_Raz6_006-min ZPT_Raz6_007-min ZPT_Ph1-min ZPT_Ph2-min ZPT_Ph3-min ZPT_Ph4-min ZPT_Ph5-min ZPT1 ZPT2 ZPT3 ZPT4 ZPT5 ZPT6 ZPT3 ZPT1 ZPT2 ZPT4 ZPT5 ZPT6 ZPT_Raz6_008-min ZPT_Raz6_009-min ZPT_Raz6_010-min ZPT_Raz6_011-min ZPT_Raz6_012-min ZPT_Raz6_013-min ZPT_Raz6_014-min