Промишлени сгради

B*02. Разширение на складова база за метални изделия, гр.София, България

Възложител: ЗПТ Трейд ЕООД
РЗП: 5000 м2
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: ЛП Проект - арх.Л.Петров

Двустранно разширение на съществуващ стоманобетонов склад с трикорабни халета, с подкранови пътища във всяко едно хале. Крановете са от 8 тонен до 20 тонен, а в средния кораб има два крана, като подкрановия път в тази част се продължава от съществуващата сграда в двете разширения. Височината е над 10 метра, а отворите са съответно 24м, 18м, 24м, а в другото хале - 12м, 18м, 24м.

ZPT_Raz6_000-min ZPT_Raz6_001-min ZPT_Raz6_002-min ZPT_Raz6_003-min ZPT_Raz6_004-min ZPT_Raz6_005-min ZPT_Raz6_006-min ZPT_Raz6_007-min ZPT_Raz6_008-min ZPT_Raz6_009-min ZPT_Raz6_010-min ZPT_Raz6_011-min ZPT_Raz6_012-min ZPT_Raz6_013-min ZPT_Raz6_014-min