Промишлени сгради

B*11. Производствена сграда, гр.Хасково, България

Възложител: Скай Монт ЕООД
РЗП: 1350 м2
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Б.Буров

Сградата представлява двукорабно хале (всеки кораб по 16 метра) с подкранов път в единия кораб и нестандартни междуосови разстояния (7м, 9м, 8,2м ...) заради технологията в сградата. Неизменяемостта се обуславя от рамкова и връзкова система. 

SKYMONTBAZA_000-min SKYMONTBAZA_001-min SKYMONTBAZA_002-min SKYMONTBAZA_003-min SKYMONTBAZA_004-min SKYMONTBAZA_005-min SKYMONTBAZA_006-min SKYMONTBAZA_007-min SKYMONTBAZA_008-min SKYMONTBAZA_009-min