Промишлени сгради

B*12. Пристройка - склад за готова продукция, гр.Сливен, България

Възложител: инж. Петър Филипов / Язаки България ЕООД
РЗП: 1150 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Георгиев

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 18,2-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 18,2м (едно междуосие 18,2) и 32м (четири междуосия по 6м, едно – 4,25м и едно - 3,755м ). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Проектирани са и два навеса успоредно на сградата, която се разширява.

PetarFilipov_000-min PetarFilipov_001-min PetarFilipov_002-min PetarFilipov_003-min PetarFilipov_004-min PetarFilipov_005-min