Промишлени сгради

B*13. Картофохранилище и навес за обработка на картофи, с.Живково, България

Възложител: Веселин Димитров
РЗП: 1050 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Й.Иванов

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 18,2-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 18,2м (едно междуосие 18,2) и 32м (четири междуосия по 6м, едно – 4,25м и едно - 3,755м ). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система. Проектирани са и два навеса успоредно на сградата, която се разширява.

DimitroviSklad_000-min DimitroviSklad_001-min DimitroviSklad_002-min DimitroviSklad_003-min