Промишлени сгради

B*20. Склад за селскостопанска продукция, с.Живково, България

Възложител: "ИРЕС-15" ЕООД
РЗП: 900 кв.м.
Фаза: Технически проект
Архитектура: арх.Р.Василева

В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява двуотворна 12-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. Осовите размери в план са 24м (две междуосия по 12м) и 36м (шест междуосия по 6м). В надлъжна посока неизменяемостта на сградата е осигурена с помощта на хоризонтални и вертикални връзки - връзкова система.


IRES_000-min IRES_001-min