Промишлени сгради

B*22. Цех за дървообработка, България

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ЕООД
Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 1 150 м2
Фаза: Технически проект

Покривна стоманена конструкция.

CehZaDyrvoobrabotka_000-min CehZaDyrvoobrabotka_001-min