Промишлени сгради

B*17. Цех за дървообработка, България

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ЕООД
Възложител: СМ Инженеринг ЕООД
РЗП: 1150 м2
Фаза: Технически проект

Изчисляване и изчертаване на стоманена покривна конструкция. Конструкцията е ставно стъпила върху стоманобетонови колони и е развита околвръстна връзкова система за равномерно предаване на хоризонталните въздействия по всички колони.

CehZaDyrvoobrabotka_000-min CehZaDyrvoobrabotka_001-min