Промишлени сгради

B*48. Сервиз за автомобилни гуми, гр.Ихтиман, България

Възложител: К.Кацаров
РЗП: 50 кв.м.
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: арх.Колев

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
В конструктивно отношение новопроектираната постройка представлява едноотворна 7-метрова рамка със ставно стъпили колони върху фундаментите и кораво опиране на гредите по наклона на скатовете – рамкова система. В двете посоки статическата схема е еднаква.
SERVIZ_000-min