Рекламни съоръжения

F15. Билборд тип “Ракета“, бул.Витоша, гр.София, България

Възложител: АВВ Инженеринг ЕООД
Архитектура: арх.И.Забунова
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Проектът представлява двулицев билборд с големина на лицето 1,4 / 2 м.

BilbordRaketa_000 BilbordRaketa_00 BilbordRaketa