Рекламни съоръжения

F13. Билборд 3,2 / 4,2, гр.София, България

Възложител: Желязко Желязков
Архитектура: арх.И.Забунова
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Проектът представлява еднолицев билборд с големина на лицето 3,2 / 4,2 м.

Bilbord3_2_4_2