Рекламни съоръжения

F12. Билборд 3 / 4 гр.Враца, България

Възложител: „ВЕЛДЕР ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
Архитектура: арх.И.Забунова
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Проектът представлява еднолицев билборд с големина на лицето 3 / 4 м.

Bilbord3_4_00 Bilbord3_4