Рекламни съоръжения

F10. Билборд – 3,7 / 2,7 Двулицев – Множество места из България

Възложител: АВВ Инженеринг ЕООД
Архитектура: арх.И.Забунова
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Проектът представлява двулицев билборд с големина на лицето 3,7 / 2,7 м.

Bilbord2_7_3_7