Рекламни съоръжения

F09. Билборд – 4,4 / 3,4 Еднолицев – Множество места из България

Възложител: АВВ Инженеринг ЕООД
Архитектура: арх.И.Забунова
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Проектът представлява двулицев билборд с големина на лицето 4,4 / 3,4 м.

Bilbord4_4_3_4_Ednolic