Рекламни съоръжения

F14. Двулицев билборд 3,9/2,9, гр.София, България

Възложител: АВВ Инженеринг ЕООД
Архитектура: арх.И.Забунова
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Проектът представлява еднолицев билборд с големина на лицето 3,9 / 2,9 м.

Bilbord3_9_2_9