Рекламни съоръжения

F07. Опорна конструкция за LED-екран, София, България

Възложител: Happy Sofia
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Проектът представлява опорна конструкция за LED-екран на ресторант Happy, гр. София с размер на екрана 5 / 3,1 метра и ревизионна площадка.

BilbordLedEkran_00 BilbordLedEkran