Рекламни съоръжения

F16. Реклама на надлез, гр.София, България

Възложител: АВВ Инженеринг ЕООД
Архитектура: арх.И.Забунова
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Проектът представлява надлезна реклама с големина на лицето 2 / 20 м.

Nadlez_00 Nadlez_01 Nadlez_02