Рекламни съоръжения

F06. Билборд 3,2 / 4,2 тип "Книга", гр.София, България

Възложител: Желязко Желязков
Архитектура: арх.И.Забунова
Фаза: Технически и работен проекти

Цялостно проектиране с пълна проектна документация по част конструктивна на фаза ТП и РП (КМД).
Проектът представлява двулицев билборд тип "книга" с големина на лицето 3,2 / 4,2 м.
Bilbord3_2_4_2_Kniga