Обследване и инженеринг на сгради, конструктивни експертизи и становища

H03. Инженеринг – София, Силистра, Пазарджик, Плевен, Троян, Добрич, Благоевград, Белоградчик ...

Възложител: Общини
РЗП: 30000 кв.м.
Архитектура: ВАЛПА ЕООД

Съставяне на конструктивни становища и проекти по конструктивна част по вече изготвени технически паспорти. Сред блоковете има панелни (ЕПЖС), монолитно изпълнени и такива изпълнени по система пакетно повдигани плочи (ППП).
Изчисляване на нови козирки и други.
Преизчисляване и усилване на пробити и компрометирани носещи панели.

BlokInj2 BlokInj5 BlokInj1 BlokInj3 BlokInj4 Injenering_000-min Panel_000