Обследване и инженеринг на сгради, конструктивни експертизи и становища

H03. Инженеринг на жилищни сгради в гр.София, гр.Силистра, гр.Пазарджик, гр.Плевен, гр.Троян, гр.Добрич, гр.Благоевград, гр.Белоградчик

Възложител: ВАЛПА ЕООД
РЗП: 30 000 кв.м.

Конструктивни становища и проекти по част конструктивна по изготвени технически паспорти. Сред блоковете има панелни (ЕПЖС), монолитно изпълнени и изпълнени по система пакетно повдигани плочи (ППП).
Изчисляване на нови козирки и други.
Преизчисляване и усилване на пробити и компрометирани носещи панели.

BlokInj2 BlokInj5 BlokInj1 BlokInj3 BlokInj4 Injenering_000-min Panel_000