Обследване и инженеринг на сгради, конструктивни експертизи и становища

H04. Конструктивни становища за покривни реклами, табели на ресторанти, банки, огради на имоти, къщи и др.

Възложител: Физически лица, Culture Beat ООД, Банка ДСК и др.

Съставяне на конструктивни становища.

BankaDSK CultureBeat