Обследване и инженеринг на сгради, конструктивни експертизи и становища

H02. Обследване на мост “Каргон”, гр.Ямбол

Възложител: Община Ямбол

Обследване на конструкцията и състоянието на мост.

MostKargon2 MostKargon_02