Обследване и инженеринг на сгради, конструктивни експертизи и становища

H01. Обследвания – Русе и Тутракан

Възложител: АРЕН ООД
РЗП: 35000 кв.м.

Съставяне на доклад по част конструктивна за създаване на технически паспорт на 14 сгради – жилищни и обществени в гр.Русе и Тутракан

Разполагаме с машини за измерване якостта на бетона (склерометър) и такъв за заснемане на армировката на магнитен принцип (HILTI FERROSCAN).

Obsledvane Armirovka Blok1 Blok2 Blok3 Blok4