Обществени сгради

A22. Паркинг на МУ-София, гр.София, България

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Инженеринг ЕООД
Възложител: СМ Инженеринг ЕООД / Медицински университет София
РЗП: 55м2
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: П.Димитрова

Лека стоманена конструкция за покрит паркинг.

ParkingMedUniv_000-min ParkingMedUniv_001-min