Обществени сгради

A09. Спортбокс, София, България

Възложител: МТК Спорт ООД
Фаза: Технически и Работен проекти

Опорна стоманена конструкция със сложна форма за иновативно фасадно решение.

SportBOX_000-min SportBOX_001-min SportBOX_002-min SportBOX_003-min