Обществени сгради

A09. Спортбокс, гр.София, България

Възложител: МТК Спорт ООД
Фаза: Технически проект; Работен проект

Опорна стоманена конструкция за окачена фасада.

SportBOX_000-min SportBOX_001-min SportBOX_002-min SportBOX_003-min Sportbox_001