Обществени сгради

A26. Козирка на заведение на "крайбрежна стар град", гр.Созопол, България

Възложител: Ресторант "Котев"
Фаза: Технически проект

Дървена козирка на 2 нива.

DyrvenaKozirkaSozopol-min