Обществени сгради

A07. Бензионстанция AVIA, магистрала Хемус, България

Възложител: АВИ Консулт 2002 ООД
Фаза: Технически проект; Работен проект
Архитектура: арх.Т. Бърдарова

Проектиране на опорна конструкция за бензионстанция с външна козирка над бензинови колонки.

Q Benzinost AVIA AVI Konsult 2002 ood arh T Byrdarova 33t-min Q Benzinost AVIA AVI Konsult 2002 ood arh T Byrdarova 33t 2-min Q Benzinost AVIA AVI Konsult 2002 ood arh T Byrdarova 33t 3-min