Обществени сгради

A05. Училище "Британика"

Водещ проектант по част конструктивна: СМ Иженеринг ЕООД
Възложител:
 СМ Иженеринг ЕООД
Фаза: Технически и работен проекти
Архитектура: Иво Петров Архитекти

Изготвяне на цялостен проект на всички стоманени елементи с общо тегло от около 100 тона (подиуми, покривно осветление, стоманен покрив за физкултурен салон, стоманени козирки и др.) на училищна сграда.

Q U4ili6teBritanikaStomana 100t 0-min Q U4ili6teBritanikaStomana 2-min Q U4ili6teBritanikaStomana 100t-min